What is a Functional Behavioral Assessment (FBA)?

Waa maxay Qiimaynta Habdhaqanka Shaqada (FBA)?

Haku:
Qiimaynta Habdhaqanka Habdhaqanka (FBA) waa:
Hannaan lagu xalinayo dhibaatada si loo isku dayo in la fahmo hawlaha habdhaqanka.
Waxay sidoo kale noqon kartaa nooc qiimeyn ah oo loogu talagalay qofka ardayga ah inuu fahmo habdhaqankooda.

FBA guud ahaan waxaa ka mid ah fiirinta iyo xog ururinta, iyadoo la eegayo:

  • Deegaanka ay habdhaqanku ka dhacayo;
  • ABCs:- Antecedents (maxaa dhacaya ka hor dhaqanka),

  • Habdhaqanka laftiisa, iyo Cawaaqibta (maxaa dhacaya habdhaqanka ka dib);

  • iyo Waxyaabo kale oo laga yaabo inay saamayn ku yeeshaan habdhaqanka.

FBA-du waxay horseedaysaa fikrad ku saabsan waxa "shaqo" ama ujeeddada dabeecaddu u adeegto, sidaa daraadeed kooxdu waxay aqoonsan kartaa dabeecadaha "bedelka" oo kale oo u adeegi kara hal shaqo, ama dabooli kara baahi isku mid ah, iyada oo aan la faragelineynin barashada.

Macluumaadka laga soo uruuriyay FBA ayaa guud ahaan loo isticmaalaa in lagu sameeyo Qorshaha Wax-ka-qabashada Dhaqanka (BIP).

Qiimaynta shaqada habdhaqanka ("FBA"_, waa nooc kamid ah qiimaynta oo ay adeegsato degmo dugsiyeed si loo go'aansho sababta (ama "ujeedada") keenaaya habdhaqanka.

FBA wuxuu diirada saarayaa habdhaqan gaar ah oo taagan, ama "habdhaqan diirad la saaraayo." Asagoo adeegsanaaya qaababka kaladuwan, oo badenaa ay ku jiraan kormeer, xog uruurinta, iyo wareysiyada, FBA ayaa iskudayaaya inuu aqoonsado waxa keenaaya habdhaqanka iyo waxa keenaaya inuu habdhaqanku sii socdo. Wuxuu eegayaa in jawaabaha hadda laga bixinaayo habdhaqanka ay si aan loola qasdin usii kordhinayaa habdhaqanka iyo in kale. Wuxuu eegayaa waxa ay noqon karaan habdhaqannada wanaagsan, ee "badelka" u noqon kara kuwaasoo buuxinaaya isla baahida, ayagoo aan carqalad ku noqon waxbarashada.

FBA ayaa gacan ka geysanaaya ka jawaabida su'aalaha ku saabsan:

  • sababta keenaysa habdhaqanka,
  • goorta iyo meesha uu ka dhacaayo,
  • waxa caadiyan dhaca kahor habdhaqanka, iyo
  • waxa dhaca kadib habdhaqanka.

Xogtaas ayaa loo adeegsadaa in lagu naqshadeeyo laguna beegsado caawimaado wanaagsan si loo baro loogana taageero ardayga inuu habdhaqannada xunxun ku badelo habdhaqanno wanaagsan. Sida ku cad xeerarka waxbarashada gaarka ah, ogolaanshaha waalidka ayaa loogu baahan yahay qiimaynta, ayna ku jirto FBA.