Waa maxay OEO?

Ka hel Caawintayada K-12 Su'aalaha Waxbarashada Dadweynaha

Black and White Icon of electronic device sending message. Created by Priyanka from Noun ProjectOonleen ahaan – Waxaan kugu dhiirigalinaynaa inaad adeegsato Hanaankeena Isqorista Oonleenka ah.  Waxaad ubaahanaysaa inaad samaysato ciwaan adoo adeegsanaaya magacaaga iyo ciwaanka iimeelka oo shaqaynaaya.  Kadib markaad furato ciwaanka aadna dhamayso hanaanka isqorista oonleenka ah, qof ayaa kulasoo xariiraaya sida ugu dhakhsiyaha badan si uu macluumaad kuusiiyo ama jadwal kuugu sameeyo balantaada.  Isqoristeena oonleenka ah waa mid furan markasta, laakiin qof ayaa intaas kadib kulasoo xariiraaya inta lagu jiro saacadaha shaqada ee caadiga ah.

OEO waxay joojin doontaa qaadashada kiisas cusub laga bilaabo Juun 24, ilaa ay la xidhiidho qalin-jabinta ama sannad dugsiyeedka la dheereeyey. Ma furno kiisas cusub inta lagu jiro Luulyo maadaama inta badan maamulayaasha iyo macallimiinta dugsigu aysan shaqayn ama jadwal la dhimay. OEO sidoo kale waxay isticmaashaa wakhtiga si ay u qorsheyso sannad dugsiyeedka soo socda. Waxaan dib u furi doonaa inaan si toos ah ula shaqeyno qoysaska Agoosto 5 su'aalaha diiwaangelinta ama walaacyada, iyo dhammaan kiisaska kale Agoosto 12.

Foomamka Ogolaanshaha

Maalmaha Isniinta 8:00 a.m. – 6:00 p.m.

Maalmaha Tallaadada 8:00 a.m. – 4:00 p.m.

Maalmaha Arbacada 8:00 a.m. – 4:00 p.m.

Maalmaha Khamiista 8:00 a.m. – 6:00 p.m.

Maalmaha Jimcada 8:00 a.m. – 6:00 p.m.

Calendar by ghufronagustian from NounProject.comMudayso Ballanta Isqorista - Waqtiga balanta si khabiirka diiwaan gelintu kuusoo waco, kaaga qaado xogta muhiimka ah, uuna kaagala tashado su'aashaada ama xaaladaada.  Taas badelkeed, waxaad buuxin kartaa xogta lagaa rabo markaad waqti u hesho adoo adeegsanaaya Hanaanka Isqorista ee Oonleenka ah.

Black and white icon of mobile phone making a call. Created by Thays Malcher from Noun Project.Khadka taleefanka – Haddii aad doonayso inaad qof toos ula hadasho, ama aad rabto in lagaa caawiyo buuxinta isqoristaada oonleenka ah, fadlan nagasoo wac laynkeena bilaashka ah oo ah 1-866-297-2597 inta lagu jiro saacadaha shaqada ee caadiga ah. Shaqaalaheena ayaa khadka taleefanka kuturjumi kara wax kabadan 150 luuqadood.

Black and white icon of envelope with two papers inside. The first paper has the "at" email icon. The second paper has lines for writing a letter. Created by Anang Taufik from Noun Project.Fakiska ama Boostada – Soo dagso Foomka Codsiga Adeegyada Lataliyaha Waxbarashada kadibna kusoo dir foomka aad buuxisay fakiska, boostada ama iimeelka (macluumaadka lagala xariiraayo waxay kuqoran yihiin foomka) una dir OEO. Fax: 1-844-886-5196.

Wararka iyo Dhacdooyinka

Waa maxay welwelkaaga waxbarashada dadweynaha ee K-12?

Select a topic above to find resources and next steps.