O le a le OEO?

Maua Mai la Matou Fesoasoani

Black and White Icon of electronic device sending message. Created by Priyanka from Noun ProjectOnline –  We encourage you to use our new Online Intake Process.  You will need to create an account with your name and a valid email address.  After you create an account and complete the online intake process, someone will follow up with you as soon as possible to either provide information or schedule an appointment.  Our online intake is available at all times, but someone will follow up during normal business hours.

Business Hours

  • Monday: 9:30 a.m. - 5:30 p.m.
  • Tuesday: 8:00 a.m. - 6:00 p.m.
  • Wednesday 8:00 a.m. - 6:00 p.m.
  • Thursday 9:30 a.m. - 5:30 p.m.

Black and white icon of mobile phone making a call. Created by Thays Malcher from Noun Project.By Phone –  If you prefer to talk to someone in person, or need assistance completing the online intake process, please call us toll free at 1-866-297-2597 during our business hours. Our staff can access phone interpretation for more than 150 languages.  

Black and white icon of envelope with two papers inside.Created by Anang Taufik from Noun Project.By Fax or Mail – Download a Request for Ombuds Services form and submit the completed form by fax, mail or email (contact information is printed on the forms) to OEO. Fax: 1-844-886-5196.

Tala fou ma Mea e Tutupu

Auai ma le Tia’i Aoga i taimi o le COVID

O loo faamaumau e aoga le auai i aoga fai mamao ma maka tia’i a’oga e faanoia ma le lē faanoia. Faafesoota’i le aoga pe afai na auai lau tamaitiiti i aoga fai mamao, tusa pe le o se vasega tuusa’o, ma e te manatu e le iloa e le aoga. Afai na le auai lau tamaitiiti ona o faafitauli tau COVID, faafesoota’i le aoga e faanoi lona le auai.     

Afai e iai ni tia’i aoga e le’i faanoia a lau tamaitiiti, e ono aapa atu le aoga ia te oe e fia malamalama pe aisea, ma fesoasoani atu i tulaga faigata o le aoaoina.

Faamolemole faafesoota’i mai pe afai e iai sa matou fesoasoani.

 Pepa Fesoasoani Tau Faaliliuga (Interpretation Support Tip Card) translated into:

Arabic_بطاقة نصائح الترجمة الفورية_Interpretation_Support_Tips_Card

Chinese_Simplified_口译提示卡_Interpretation_Support_Tip_Card

Chinese_Traditional_口譯貼士卡片_Interpretation_Support_Tip_Card

Korean_통역 도우미 카드_Interpretation_Support_Tip_Card

Russian_Карта_с_подсказками_при_устном_переводе_Interpretation_Support_Tips_Card

Somali_Kaarka_Tilmaamaha_Turjumaada_Interpretation_Support_Tips_Card

Spanish_Consejos_de_Interpretación_Interpretation_Support_Tips_Card

Tagalog_Kard_ng_mga_Tip_sa_Pagsasalin_Interpretation_Support_Tips_Card

Vietnamese_Thẻ_Lời_khuyên_phiên_dịch_Interpretation_Support_Tips_Card

Tasi Mai le Lima: Poroketi o Talaaga Faaletonu Tumau ma le Loto Mautinoa

Vaaiga Tuufatasi o le Poroketi

Vitiō Leo o Tamaiti Aoga

Puna’oa o Faatonu Mataupu Aoga ma le Aoaoga

Uepina ma Faatasiga o Loma Nei

Saini mo a matou puletini fouGovDelivery signup

O le a lou atugaluga i lau aoga K-12?

Select a topic above to find resources and next steps.