Lagolago mo Tamaiti A'oga e iai Mana'oga Fa'apitoa

Lagolago mo Tamaiti A'oga e iai Mana'oga Fa'apitoa

O tamaiti a'oga e iai mana'oga fa'apitoa e a'ooga i nuu uma. I le aluga o taimi o ō tatou olaga, pe tusa o le 20% o tatou, po'o le 1 mai le to'a 5, o le a iai ni vaega o fa'afitauli o le tino.

O tamaiti a'oga uma e iai mana'oga fa'apitoa e iai a latou aiā tatau i avanoa tutusa i a'oa'oga, ma le sa'oloto ai mai faiga fa'ailoga lanu. O fuafuaga fa'atatau i uiga fa'ale-natura o mana'oga fa'apitoa o se tamaititi a'oga ma le aafia ai i totonu o a'oga, e ono saunia ai e le a'oga fale-nofo totogi, fesuia'iga, fa'atonuga ua fa'atulagaina fa'apitoa, po'o isi fesoasoani ina ia mafai ai e le tamaitiiti a'oga ona maua avanoa tutusa ma mafai ona auai i a'oga.

  • O tamaiti a'oga e iai mana'oga fa'apitoa o loo latou mana'omiaina ni ituaiga o fa'atonuga ua fa'atulagana fa'apitoa e mafai ona latou maua ai "A'oa'oga Fa'apitoa" e ala i le Individualized Education Program (IEP, Polokalame o A'oa'oga Fa'a-Ta'ito'atasi).
  • O tamaiti a'oga e iai mana'oga fa'apitoa o loo mana'omia fale-nofo totogi e ono faia iai se "Section 504 Plan (Fuafuaga Vaega 504)." 

Afai ete mafaufau i se tamaitiiti a'oga e ono ia ni ona mana'oga fa'apitoa ma mana'omia fale-nofo totogi po'o fa'atonuga fa'apitoa, e mafai ona e talosaga i le a'oga fa'a-itumalō mo le faia o se iloiloga.

A'oa'o atili i IEP, Fuafuaga vaega 504, iloiloga ma puipuiga mo tamaiti a'oga e iai mana'oga fa'apitoa ii:

Find additional resources here:

Supports at School

Disability Identity

Accessibility