O le a le A'oa'oga Fa'apitoa?

O le a lea mea e ta'u o Mana'oga Fa'apitoa?

 "O mana'oga fa'apitoa o se vaega fa'ale-natura o le olaga o le tagata ma e le'o se mea e fa'amutaina ai le aiā tatau o tagata ta'ito'atasi e auai po'o le galulue i fa'apotopotoga."

--Individuals with Disabilities Education Act (IDEA, Tulafono o A'oa'oga mo Tagata Ta'ito'atasi e iai Mana'oga Fa'apitoa), 20 U.S.C. §1400(c)

E tele na'uā auala eseese e fa'auigaina ai e tagata, ma o tatou tulafono, e fa'auigaina ai "mana'oga fa'apitoa."

E tele foi va'aiga eseese fa'ale-aganuu i mana'oga fa'apitoa, ma lo tatou malamalama i fa'afitauli e fesuisuia'i i lea taimi i lea taimi. Siaki le One Out of Five: Disability History and Pride Project (Tasi mai le Lima: Talaaga o Mana'oga Fa'aptioa ma le Poloketi mo Fa'afafine ma Fa'afatama) tusi e a'oa'o atili ai i talaaga o mana'oga fa'apitoa ma atina'e o fa'asinomaga lelei mo mana'oga fa'apitoa.

Mo tamaiti i a'oga lautele, e lua tulafono a le malō - o le Individuals with Disabilities Education Act, po'o le "IDEA" ma le Vaega 504 o le Rehabilitation Act (Tulafono Ta'iala o le Fa'agaioiina o Tagata Mama'i), po'o le "Vaega 504" - e tuuina atu ai aiā tatau ma puipuiga i tamaiti a'oga e iai mana'oga fa'apitoa. O ia tulafono ta'itasi e aofia ai fa'auigaga eseeese mo se tamaititi e iai mana'oga fa'apitoa.

Fa'auigaina o Mana'oga Fa'apitoa e le IDEA

O le IDEA e avea i tamaiti a'oga e agavaa le fa'atagana e fai ai se Individualized Education Program (IEP, Polokalame o A'oa'oga Fa'a-Ta'ito'atasi). E fa'amatalaina ai se "tamaititi e iai mana'oga fa'apitoa", o se tamaititi ua uma ona faia iai iloiloga, ma maua ai e:

 • Iai se mana'oga fa'apitoa e pei ona fa'amatalaina ai i se tasi o vaega ma'oti e 14, ma
 • Ona o mana'oga fa'apitoa ma se aafiaga tugā i a'oa'oga,
 • mana'omia ai a'oa'oga fa'apitoa ma auaunaga talafeagai.

I le setete o Uosigitone, o vaevaega o mana'oga fa'apitoa ma fa'amatalaga ma'oti mo vaega ta'itasi, o loo lisiina i aiaiga a le tatou setete, le Washington Administrative Code (Tulafono o Pulega i Uosigitone), i le WAC 392-172A-01035

E aofia ai:

 • Tamaiti e iai uiga faigata
 • Logonoa-tauaso
 • Logonoa
 • Tuai le tupu
 • Loto vaivai/faigata le amio
 • Tau le lagona
 • A'oa'ogatā
 • Tele mana'oga fa'apitoa
 • Fa'aletonu ponaivi o le tino
 • Isi fa'afitauli fa'ale-soifua maloloina
 • A'oa'oga patino mo mana'oga fa'apitoa
 • Fa'aletonu le tautala po'o le gagana
 • Manu'a tugā i le fai'ai
 • Fa'aletonu o le vaai e aofia ai le tauaso

O nei vaega ta'itasi e iai fa'auigaga ma'oti i ta'iala o a'oga fa'apitoa. Afai o e fiailoa pe fa'amata e iai ni mana'oga fa'apitoa o lou alo e talafeagai ma se tasi o nei vaega, e tatau ona e faitau i fa'auigaga ma'oti pe fesili i se tasi e toe fa'amalamalama ia te oe. O fa'auigaga e maua i luga o le 'upega tafa'ilagi o le WAC 392-172A-01035, i le https://apps.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=392-172A&full=true#392-172A-01035.

Afai e iai se mana'oga fa'apitoa o se tamaititi e pei ona fa'auigaina i le IDEA ae e na'o se "auaunaga fesoota'i" po'o se "fale-nofo totogi" ae le'o se "a'oga fa'apitoa" e mana'omia, o le a lē agavaa lena tamaititi a'oga mo se IEP ae ono mana'omia se fuafuaga Vaega 504.

Fa'auigaina o Mana'oga Fa'apitoa Vaega 504

Vaega 504 fa'asaina ai a'oga fa'a-itumalō mai faiga fa'ailoga lanu i tagata e iai mana'oga fa'apitoa. E mana'omia ai itumalō ina ia faia a'oga fa'apitoa, fale-nofo totogi, auaunaga po'o le lagolago i se tamaititi a'oga i avanoa tutusa i a'oa'oga. E fa'amatalaina ai se tamaititi a'oga e iai mana'oga fa'apitoa e:

 • Iai fa'afitauli i le tino po'o le mafaufau lea e
 • Matuā fa'atapulaaina ai
 • Le tasi po'o le tele o gaioiga tāua o le olaga.

E mafai ona e maua le tele o fa'amatalaga e fa'atatau i le Vaega 504 i se seti o Fesili Masani ma Tali o loo i luga o le 'upega tafa'ilagi a le U.S. Department of Education’s Office for Civil Rights (OCR, Ofisa mo Aiā a Tagata Uma o le Ofisa o A'oga), ii: https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/504faq.html.

E iai foi fa'amatalaga o le OCR o loo maua i luga o le 'upega tafa'ilagi lea e fa'ailoa ai "Aiā Tatau a Tamaiti A'oga Uma e iai Mana'oga Fa'apitoa o Nātia i Lalo o le Vaega 504 o le Rehabilitation Act (Tulafono Ta'iala o le Fa’agaioiina o Tagata Mama'i) o le 1973." https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/hq5269.htmlO loo fa'ataatia ai tulaga eseesee e ono le faigofie ona iloa e isi ae e tumau ona aafia ai se tamaititi i le a'oga.

O le a le sootaga o le IDEA ma le Vaega 504?

Diagram of three concentric circles. The largest circle represents all students. Within it is a smaller circle representing 504 eligible students. Within that is the smallest circle representing IDEA eligible students.

O tamaiti a'oga uma

agavaa i le 504

agavaa i le IDEA

I lalo o tulafono e lua, e mana'omia le tapenaina e a'oga fa'a-itumalō o Free Appropriate Education (A’oa’oga Lautele Talafeagai e Faia Fua), e ta'ua o le FAPE mo tamaiti e iai mana'oga fa'apitoa.  O lona uiga e tatau ona saunia e itumalō auaunaga e tele e talafeagai ma mana'oga o tamaiti a'oga ta'ito'atasi, o loo iai o latou fa'afitauli i a'oga, ona o ō latou mana'oga fa'apitoa.

O le Vaega 504 e sauniaina auaunaga mo se vaega toatele o tamaiti a'oga na i lo le IDEA ona o le fa'auigaga lautele o "mana'oga fa'apitoa."  O le mea lea, afai e ausia e se tamaititi a'oga mea e mana'omia e agavaa ai mo le IDEA ma mafai ona avea ma se sui o le IEP, e puipuia foi o ia i lalo o le Vaega 504. Peita'i, e toatele tamaiti a'oga o loo puipuia i lalo o le Vaega 504, ma iai i fuafuaga o le Vaega 504, ae le mana'omia a'oga fa'apitoa ma le agavaa mo se IEP i lalo o le IDEA. 

E tasi le auala e mafaufau ai i le sootaga o tulafono e lua o le mafaufau i tamaiti a'oga uma: igoa, o nisi o na tamaiti e iai mana'oga fa'apitoa (Vaega 504); o nisi vaega laiti e iai se mana'oga fa'apitoa ma mana'omia ai se a'oa'oga patino (IDEA).

O le ata o loo i luga o loo iai se li'o lapo'a o le fa'atusa o tamaiti a'oga uma. O le li'o feololo i totonu o le li'o lapo'a e fa'atusa ai tamaiti e iai mana'oga fa'apitoa ma agavaa mo auaunaga o le Vaega 504. I lenā kulupu, o se vaega la'ititi o loo agavaa foi mo auaunaga i lalo o le IDEA. O le mea tāua ia manatua i lenei kalafi o tamaiti a'oga o loo i li'o laiti e lavea foi i le vaega tele: tamaiti a'oga uma. E tutusa uma a latou aiā tatau fa'a-tamaiti a'oga, fa'aopoopo ai ma puipuiga i uiga fa'ailoga lanu ona o mana'oga fa'apitoa, e aofia ai avanoa i auauaga latou te mana'omia e auai ai i le a'oga.

O tamaiti a'oga o loo puipuia e le Vaega 504 ma agavaa mo se IEP e tele ina maua na o se IEP. O mea uma e i totonu o se fuafuaga 504 e tatau ona iai i le IEP, e masani ona i luga o le itulau o fale-nofo totogi, po'o se lisi o fesoasoani fesoota'i po'o auaunaga fa'aopoopo po'o le lagolago.

Soo se tamaititi e agavaa mo se IEP e puipuia foi i lalo o le Vaega 504. E iai se afaina o lena mea?

O le Vaega 504 o loo taofia ai faiga fa'ailoga lanu i tamaiti a'oga ona o mana'oga fa'apitoa. O faiga fa'ailoga lanu e mafai ona tupu pe a tuu'esea tamaiti a'oga mai se polokalame e agavaa ai ona o ō latou mana'oga fa'apitoa, po'o le sauāina o se tamaititi a'oga ona e iai sona mana'oga fa'apitoa, ma ua le faia e se itumalō ni laasaga talafeagai e tali atu ai i sauāga.

Afai e te talitonu o loo fa'ailoga lanu se itumalō i se tagata ona o mana'oga fa'apitoa, sa'ili i fa'amatalaga e tele e fa'atatau i filifiliga mo fa'aseā aloa'ia i le matou itulau o le DiscriminationFa’ailoga lanu.