Що таке спеціальне навчання?

Що таке спеціальне навчання?

Що таке обмежені можливості?

«Обмежені можливості – це природна частина людського досвіду, яка жодним чином не позбавляє людей права брати участь у житті суспільства та робити свій внесок».

– Individuals with Disabilities Education Act (Закон про освіту людей з обмеженими можливостями), 20 U.S.C. §1400(c)

Люди й законодавство по-різному визначають «обмежені можливості».

Є багато різних культурологічних поглядів на питання обмежених можливостей, і наше розуміння цього аспекту життя змінювалося з плином часу. Перегляньте матеріали One Out of Five: Disability History and Pride Project (Кожен п’ятий: проект з історії обмежених можливостей і почуття власної гідності), щоб більше дізнатися про історію обмежених можливостей і розвиток їх позитивного визначення.

Для учнів державних шкіл два федеральні закони, Individuals with Disabilities Education Act (IDEA) і Розділ 504 закону Rehabilitation Act (Закон про реабілітацію) (Розділ 504), передбачають права й засоби захисту учнів з обмеженими можливостями. У кожному з цих законів наведено окреме визначення дитини з обмеженими можливостями.

Визначення обмежених можливостей в IDEA

Згідно з IDEA учні, що відповідають певним критеріям, мають право на Individualized Education Program (IEP, індивідуальна програма навчання). Згідно з визначенням цього закону, «дитина з обмеженими можливостями» пройшла оцінювання, під час якого було визначено таке:

 • дитина має обмежені можливості, як визначено в одній із 14 конкретних категорій, і
 • через обмежені можливості й негативний вплив на освітній процес
 • вона потребує спеціального навчання та відповідних послуг.

У штаті Вашингтон категорії обмежених можливостей із конкретними визначеннями кожної з них перелічені в нормативних актах штату, Washington Administrative Code (WAC, Адміністративний кодекс штату Вашингтон):  WAC 392-172A-01035

До них належать:

 • аутизм;
 • сліпоглухота;
 • глухота;
 • затримка розвитку;
 • емоційні/поведінкові обмежені можливості;
 • вади слуху;
 • інтелектуальні обмежені можливості;
 • множинні обмежені можливості;
 • ортопедичні порушення;
 • інші порушення здоров’я;
 • специфічні обмежені можливості навчання;
 • порушення мовлення або недостатнє володіння мовою;
 • травма головного мозку;
 • порушення зору, зокрема сліпота.

Кожна з цих категорій має конкретне визначення в правилах спеціального навчання. Якщо вам потрібно дізнатися, чи можуть у дитини бути обмежені можливості, які належать до однієї з цих категорії, рекомендуємо прочитати спеціальні визначення або попросити когось переглянути їх разом із вами. Визначення доступні онлайн у WAC 392-172A-01035, за адресою https://apps.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=392-172A&full=true#392-172A-01035.

Якщо в дитини одна з обмежених можливостей, як визначено в IDEA, але вона потребує тільки «пов’язаної послуги» або «умов», а не «спеціального навчання», тоді вона не відповідає критеріям для IEP, хоча може потребувати плану за Розділом 504.

Визначення обмежених можливостей у Розділі 504

Згідно з Розділом 504 забороняється дискримінація людей з обмеженими можливостями в шкільних округах. З огляду на викладені в ньому вимоги представники округів повинні забезпечити спеціальне навчання, умови, послуги або підтримку учням, які потребують рівного доступу до освіти. Згідно з визначенням цього закону, учень з обмеженими можливостями має:

 • фізичне або психічне порушення, яке
 • суттєво обмежує
 • один або більше суттєвих видів життєдіяльності.

Додаткова інформація про Розділ 504 міститься в найпоширеніших запитаннях, опублікованих на сайті Office for Civil Rights (OCR, Управління із захисту громадянських прав) під керівництвом U.S. Department of Education (Міністерство освіти США) тут: https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/504faq.html.

OCR також має доступну в інтернеті інформацію, яка стосується «Громадянських прав учнів із прихованими обмеженими можливостями згідно з Розділом 504 Rehabilitation Act (Закон про реабілітацію) від 1973 року».  https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/hq5269.htmlУ ній стисло описано різні умови, які не завжди можуть бути очевидними для інших людей, але можуть впливати на учня в школі.

Як співвідносяться між собою IDEA та Розділ 504?

Diagram of three concentric circles. The largest circle represents all students. Within it is a smaller circle representing 504 eligible students. Within that is the smallest circle representing IDEA eligible students.

Згідно з обома законами представники шкільних округів зобов’язані надавати учням Free Appropriate Public Education (FAPE, безкоштовна відповідна державна освіта).  Це означає, що представники округів повинні надати низку послуг відповідно до індивідуальних потреб учнів, які мають недостатні успіхи в шкільному навчанні через обмежені можливості.

Розділ 504 передбачає послуги для ширшої групи учнів, ніж IDEA, оскільки в ньому надається ширше визначення «обмежених можливостей».  Отже, якщо учень відповідає певним вимогам згідно з IDEA та має право на IEP, він також захищений положеннями Розділу 504. Але є багато учнів, які захищені положеннями Розділу 504 та мають план за Розділом 504, але не потребують спеціального навчання й не відповідають критеріям IEP згідно з IDEA. 

Один зі способів розглянути співвідношення двох законів – подумати про всіх учнів: передусім, у декого з учнів обмежені можливості (Розділ 504), але менша частина таких учнів має обмежені можливості й потребує спеціального навчання (IDEA).

Вище зображено великий круг, він означає всіх учнів. Середній круг усередині великого означає учнів з обмеженими можливостями, які відповідають критеріям для отримання послуг за Розділом 504.  У цій групі є менша підгрупа, яка має також право на послуги згідно з IDEA. Ключовий момент, про який потрібно пам’ятати, розглядаючи це зображення, – учні в менших кругах належать також до великої групи: усіх учнів. Вони мають ті самі права, що й усі учні, а також захист від дискримінації через свої обмежені можливості та доступ до послуг, які їм потрібні для участі в шкільному житті.

Учні, які захищені положеннями Розділу 504 й відповідають критеріям IEP, зазвичай матимуть тільки IEP. Усі пункти плану за Розділом 504 потрібно включити до IEP, часто на сторінці умов або в переліку пов’язаних чи додаткових послуг або варіантів підтримки.

Кожна дитина, що відповідає критеріям IEP, захищена також положеннями Розділу 504. Чому це важливо?

Згідно з Розділом 504 заборонено дискримінацію учнів через обмежені можливості. Дискримінація може відбуватися, коли програма виключає учнів, які достатньо кваліфіковані за іншими критеріями, через обмежені можливості, або коли учень зазнає харасменту через свої обмежені можливості, а представники округу не реагують на це належним чином.

Якщо ви вважаєте, що особа зазнає дискримінації з боку представників округу через свої обмежені можливості, знайдіть додаткову інформацію про варіанти офіційних скарг на нашій сторінці про дискримінацію.