Як учень починає спеціальне навчання?

Як учень починає спеціальне навчання?

Як в окрузі виявляють учнів, що потребують послуг зі спеціального навчання?

Згідно з Individuals with Disabilities Education Act (IDEA, Закон про освіту осіб з обмеженими можливостями) і законом штату про спеціальне навчання, представники округів прямо зобов’язані виявляти всіх учнів, що живуть в окрузі, які можуть мати потребу в послугах зі спеціального навчання. Це зобов’язання називається Child Find (Пошук дітей). В округах необхідно визначити правила та процедури, за допомогою яких можна виявити, знайти й оцінити учнів з обмеженими можливостями.

Як можна оцінити мою дитину на відповідність критеріям спеціального навчання?

Вашу дитину потрібно направити до шкільного округу для оцінювання на відповідність критеріям спеціального навчання. Щоб провести оцінювання на відповідність критеріям спеціального навчання, представники округу мають вирішити, чи потрібно оцінювати дитину, а потім отримати дозвіл чи згоду одного з батьків дитини на проведення оцінювання. Представники шкільних округів повинні оцінити кожен аспект дитини, пов’язаний з її ймовірними обмеженими можливостями. Оцінювання має бути безкоштовним для дитини або родини. Є три основні етапи оцінювання:

Етап 1. Надходить запит на оцінювання дитини.

Етап 2. Представники округу вирішують, що необхідно провести оцінювання.

Етап 3. Представники округу отримують згоду на проведення оцінювання.

Чи можна надіслати запит щодо оцінювання на відповідність критеріям спеціального навчання для моєї дитини?

Згідно із законодавством штату Вашингтон, направити учня на оцінювання можуть такі фізичні та юридичні особи:

 • будь-яка особа, що відповідає визначенню одного з батьків;
 • представники шкільного округу;
 • представники іншого державного закладу;
 • інші особи, які знають про дитину.

Як оформити звернення для проведення оцінювання?

1. Оформіть письмово. Якщо звернення подає писемна людина, воно має бути в письмовій формі. Це може бути простий текст, написаний від руки. Обов’язково поставте дату й збережіть для себе копію.

2. Не переймайтеся, якщо лист-звернення не вийде ідеальним. Потурбуйтеся про те, щоб виконати процедуру якнайскоріше. Нічого не станеться до подачі звернення, а з дати його отримання розпочнеться період, упродовж якого представники округу повинні виконати певні дії.

3. Попросіть, щоб школа оцінила відповідність і критеріям IDEA, і Розділу 504. Учень, який не відповідає критеріям для отримання послуг зі спеціального навчання згідно з IDEA, може відповідати критеріям для отримання послуг за Розділом 504.

4. Детально опишіть проблеми, які ви бачите у своєї дитини. Представники округів повинні проводити тестування всіх аспектів, пов’язаних з імовірними обмеженими можливостями дитини, тому обов’язково опишіть усі проблеми. Наприклад, якщо ви вважаєте, що у вашої дитини є труднощі з читанням і емоційні проблеми, які необхідно вирішувати, попросіть оцінити обидва ці аспекти.

5. Наведіть приклади. Опишіть власні спостереження, щоб пояснити, чому ви вважаєте, що у вашої дитини, імовірно, обмежені можливості. За наявності надайте документи, з яких виходить, що у вашої дитини може бути погіршення стану, як-от листи від лікарів або закладів з охорони психічного здоров’я.

6. Надішліть звернення працівникові школи або округу, уповноваженому, на вашу думку, швидко діяти. Хоча закон не визначає конкретну особу або управління, до яких потрібно надсилати звернення, рекомендується надіслати його тому, хто, на вашу думку, повинен цим займатися. Наприклад, ви можете надіслати лист-звернення директору школи або директору з питань спеціального навчання в окрузі.

Що буде, коли представник округу отримає звернення з проханням провести оцінювання на відповідність критеріям спеціального навчання?

Упродовж 25 шкільних днів представники округу повинні вирішити, чи потрібно оцінювати дитину. (У Розділі 504 час виконання оцінювання не визначено. Якщо в окрузі немає політики оцінювання за Розділом 504, керуйтеся графіками IDEA.) Приймаючи рішення щодо оцінювання, представники округу повинні розглянути наявні освітні та медичні документи в шкільних архівах або надані опікуном чи одним із батьків. Прийнявши рішення стосовно необхідності оцінювання, представники округу повинні надіслати одному з батьків або опікуну письмове повідомлення про рішення. Якщо представники округу вирішать не проводити оцінювання, ви можете оскаржити це рішення. У розділі VII цієї публікації описано різні способи вирішення суперечок із представниками округу.

Яка згода потрібна представникам округу для оцінювання?

Перш ніж представники округу зможуть провести перше оцінювання дитини, вони повинні надіслати запит на дозвіл від одного з батьків. Якщо один із батьків відмовиться, представники округу мають право надіслати запит на слухання справи, за результатами якого може бути дозволено не брати до уваги цю відмову.

Що трапиться, коли представники округу отримають згоду на оцінювання?

Упродовж 35 шкільних днів представники шкільного округу повинні провести оцінювання дитини. Згідно із законодавством штату Вашингтон, після того як представники округу отримають дозвіл провести оцінювання на відповідність критеріям спеціального навчання, упродовж 35 шкільних днів вони мають виконати такі дії:

 • провести повне оцінювання дитини;
 • вирішити, чи є в цієї дитини обмежені можливості;
 • визначити, чи потребує ця дитина послуг спеціального навчання.

Представник округу та один із батьків можуть також погодитися на інший строк, у такому разі представник округу повинен задокументувати згоду одного з батьків. Наприклад, один із батьків може погодитися подовжити строк, щоб дочекатися результатів незалежного освітнього оцінювання. Строк 35 шкільних днів не застосовується, якщо один із батьків багаторазово відмовляється привести дитину для оцінювання або якщо дитина переїжджає з одного округу в інший під час оцінювання, за умови, що представники нового округу встигають своєчасно провести оцінювання, а один із батьків і представник нового округу погоджуються на строк його проведення.

Строк оцінювання в штаті Вашингтон

evaltimeline

Звернення щодо проведення оцінювання на відповідність критеріям спеціального навчання -> Упродовж 25 шкільних днів приймається рішення, чи потрібно оцінювати дитину -> Письмова згода батьків на оцінювання -> Упродовж 35 шкільних днів необхідно оцінити дитину 

Що трапиться, якщо моя дитина переїде під час процесу оцінювання?

Якщо учень переїде в інший округ посеред академічного року, представники попередньої та нової шкіл учня повинні якнайшвидше скоординувати свої дії, щоб своєчасно завершити оцінювання на відповідність критеріям спеціального навчання. Згідно із законодавством штату Вашингтон, представники нового округу починають отримувати документи учня під час його реєстрації, представники попереднього шкільного округу учня повинні надати важливу інформацію впродовж 2 шкільних днів, а шкільні документи – якомога швидше.

Що передбачає оцінювання на відповідність критеріям спеціального навчання?

Представники округу повинні оцінити дитину за всіма аспектами, у яких імовірні обмежені можливості. Оцінювання на відповідність критеріям спеціального навчання має дві цілі: 1) визначити відповідність критеріям для отримання послуг; 2) визначити потреби й сильні сторони учня, щоб можна було розробити індивідуальну програму навчання. Украй важливо, що представники округу повинні оцінити ВСІ аспекти, у яких імовірні обмежені можливості. Інколи в учня є проблеми більше ніж в одному аспекті. Представники округу можуть припинити оцінювання, щойно буде визначено, що учню потрібне спеціальне навчання за одним з аспектів. Якщо оцінювали тільки один аспект, може бути недостатньо інформації про потреби учня, коли прийде час розробляти індивідуальну програму. Щоб отримати найбільш відповідний план освіти для дитини, уважно розгляньте роботу представників округу з оцінювання, щоб воно було повним. Нагадайте представникам округу про їхні зобов’язання провести оцінювання всіх аспектів.

Які аспекти можна оцінити та які тести будуть використовуватися?

Представники округу можуть оцінити дитину за такими аспектами:

 • здоров’я (фізичне й психічне);
 • зір;
 • слух;
 • соціальне й емоційне здоров’я;
 • загальний інтелект;
 • академічна успішність;
 • комунікація, мовлення та мова;
 • моторні здібності.

Тести, які використовуються для оцінювання, повинні бути дійсними й підхожими для конкретних аспектів, які перевіряються. Це означає, що за допомогою тестів потрібно точно виміряти відповідні параметри. Наприклад, Wechsler Intelligence Scale for Children IV (WISC IV, Шкала інтелекту Векслера для дітей, IV видання) – це поширений тест, розроблений для вимірювання загального інтелекту. Загалом результати WISC IV не повинні використовуватися для оцінювання емоційного стану дитини, оскільки вони для цього не призначені. Тести й матеріали оцінювання потрібно підбирати й призначати так, щоб не було дискримінації за расою, культурою або статтю. Крім того, тести й матеріали потрібно надати дитині її рідною мовою або в інший спосіб (як-от мовою жестів), якщо це можливо. Що ви можете зробити? Запитайте про тести. Хоча терміни, що використовуються в оцінюваннях, можуть дещо лякати, ви можете поставити запитання та зрозуміти:

 • яка ціль тесту; та
 • чи підходить вашій дитині тип вибраного тесту.

 

Попросіть одного з учасників команди оцінювання пояснити вам тести простою мовою. Переконайтеся, що за допомогою тесту можна точно виміряти здатність, для перевірки якої він призначений. Наприклад, щоб результати деяких тестів були дійсними, потрібно виконати вимоги щодо віку, вміння читати та володіння мовою. Якщо вашій дитині ще замало років, щоб пройти певний тест, якщо вона не може читати на достатньому рівні для цього або тест не надано рідною мовою дитини, тоді результати тесту можуть бути не корисними й недійсними.

Хто проводитиме тестування?

Фахівці, які мають необхідну кваліфікацію для тестування аспектів імовірних обмежених можливостей. Шкільний психолог може проводити багато тестів. Але для оцінювання деяких аспектів обмежених можливостей знадобиться психолог зі спеціальною підготовкою, психіатр, фізіотерапевт, логопед, лікар або інший фахівець із певним досвідом. Якщо персонал округу не може провести повне оцінювання, можливо, доведеться запросити сторонніх експертів, щоб завершити процес оцінювання. Такі зовнішні оцінювання повинен оплачувати округ. Представники округу можуть запитати, чи є в дитини або родини приватна страховка або інше джерело фінансування, яке може покрити вартість зовнішніх оцінювань. Якщо дитина або родина не хоче скористатися перевагами страхування або іншими джерелами фінансування, представники округу однаково можуть організувати й оплатити зовнішнє тестування, необхідне для завершення оцінювання.

У які інші способи представники округу можуть збирати інформацію про відповідність моєї дитини критеріям та її потребу в спеціальному навчанні?

Представники округу можуть використовувати різні інструменти й стратегії оцінювання, щоб збирати відповідну інформацію про функціональні здібності, розвиток і академічні успіхи учня. Збирання інформації може включати спостереження за дитиною та співбесіди із членами родини, доглядачами та іншими особами, які з нею знайомі. В IDEA та No Child Left Behind Act (Закон «Жодної дитини поза увагою») підкреслено використання оцінювання в класі для збирання інформації. Такі оцінювання в класі часто називаються вимірюваннями на основі навчального плану (ВОНП). Ви можете запитати, чи застосовувалися ВОНП до вашої дитини, щоб усі учасники команди оцінювання могли перевірити оцінювання, бо інколи ВОНП виконує звичайний учитель і не надає їх персоналу з питань спеціального навчання.

Що робити, якщо я не погоджуюся з обсягом або результатами оцінювання?

Якщо ви не погоджуєтеся з оцінюванням, то можете вимагати незалежного освітнього оцінювання за рахунок округу. Якщо ви занепокоєні через обсяг або результати оцінювання, ось що ви можете зробити:

 • Поговоріть із представником округу й розкажіть йому про свої занепокоєння. Попросіть, щоб представники округу провели додаткове або розширене оцінювання.
 • Відшукайте інші засоби провести оцінювання. (Чи є у вашої дитини медична страховка, за якою можна оплатити оцінювання аспектів, що викликають занепокоєння? Представники округу повинні розглянути зовнішні оцінювання.)
 • Попросіть провести незалежне освітнє оцінювання за рахунок округу та отримайте список оцінювань від округу.
 • Розгляньте більш офіційні варіанти вирішити суперечки, як-от посередництво для примирення, подання скарги або судовий розгляд. У розділі VII цієї публікації наведено додаткову інформацію про вирішення суперечок.

Що станеться, якщо я попрошу провести «незалежне освітнє оцінювання за державний кошт»?

Представники округу повинні або задовольнити запит, або ініціювати слухання, щоб довести доцільність оцінювання. Незалежне освітнє оцінювання проводить кваліфікована особа, яка не є працівником округу, відповідального за освіту учня. Після запиту представник округу повинен повідомити батькам, де можна пройти незалежне оцінювання. Батьки можуть вибрати особу, яка проведе оцінювання. Якщо представник округу заперечує проти вимоги незалежного оцінювання, у нього є 15 календарних днів, щоб зробити запит на судовий розгляд. Якщо представник округу не зробить запит на судовий розгляд упродовж 15 календарних днів, він має оплатити незалежне оцінювання або забезпечити його проведення безкоштовно для дитини або родини. Якщо службовець, що проводитиме судовий розгляд, визначить, що оцінювання округу правильне, батьки мають право на незалежне оцінювання, але округ не буде зобов’язаний його оплачувати. Представники округу однаково повинні розглянути результати незалежного оцінювання, хоча й не зобов’язані його оплачувати.