Що таке individualized education program (IEP)?

Що таке individualized education program (IEP)?

Individualized Education Program (IEP, індивідуальна програма навчання) – це детальний опис інструкції та послуг, потрібних учневі з обмеженими можливостями для отримання змістовної освіти. Individualized education program (IEP) – це документ з описом конкретних послуг зі спеціального навчання, які отримуватиме дитина. IEP – це юридичний документ, і учні мають право отримувати всі послуги, окреслені в цій програмі. IEP потрібно скласти спеціально для конкретної дитини та її освітніх потреб, і ця програма може містити креативні стратегії для надання послуг.

Необхідні елементи IEP:

 • Інформація про поточні рівні освіти й функціональні результати учня – його успіхи.
 • Річні освітні цілі.
 • Інформація про те, як буде вимірюватися прогрес дитини та коли будуть надаватися періодичні звіти про нього.
 • Опис усіх послуг, які отримуватиме дитина в загальному освітньому класному кабінеті та в спеціальних освітніх умовах.
 • Опис «пов’язаних послуг», які отримуватиме дитина, як-от заняття з логопедом та розвиток мови, перевезення та консультації.
 • Опис усіх змін програм, що надаватимуться, як-от змінені матеріали для читання, людина, що читатиме на екзаменах та інших призначеннях, магнітофон для уроків тощо.
 • Визначення щодо потреби учня в допоміжних технологічних пристроях і послугах. Допоміжні технології – це обладнання або системи, які поліпшують або підтримують можливості учня, до них можуть належати наявні в продажу вироби, як-от комп’ютер або спеціальна клавіатура.
 • Рішення щодо відповідності критеріям для адаптивного фізичного виховання. Якщо така відповідність дотримана, то інформація про способи.
 • Інформація про те, як учень братиме участь у загальних класних заняттях і освітніх заходах. Якщо не братиме, то зазначення причини.
 • Будь-які умови, що надаватимуться дитині для отримання додаткових послуг упродовж навчального року, якщо команда IEP визначить, що вони необхідні.
 • Аверсивні втручання (за наявності), необхідні для учня.
 • Місце, тривалість і частота послуг, що надаватимуться.
 • Дати початку надання послуг.
 • Починаючи не пізніше досягнення дитиною 16-річного віку на момент набуття сили IEP (або меншого віку, якщо команда IEP вважатиме це доцільним): 1) відповідні вимірювані цілі після закінчення середньої школи; і 2) перехідні послуги, необхідні учневі для досягнення таких цілей.

Крім того, в IEP учнів, які проходять альтернативні оцінювання, потрібно включити такі елементи:

 • Опис еталонів або короткострокових цілей.
 • Пояснення причин, через які учень не може взяти участь у звичайному оцінюванні.
 • Пояснення причин, через які конкретне альтернативне оцінювання підходить учневі.

Через який час після першого оцінювання моя дитина отримає IEP, якщо вона відповідає критеріям для спеціального навчання?

Упродовж 30 календарних днів після прийняття рішення про те, що дитина відповідає критеріям для спеціального навчання, потрібно провести нараду з приводу IEP. Після того як представники шкільного округу визначать, що дитина відповідає критеріям для послуг зі спеціального навчання, вони повинні впродовж 30 календарних (не шкільних) днів провести нараду з приводу IEP та розробити індивідуальний план для дитини.

Хто розробляє IEP?

Команда IEP, що складається з людей, які можуть допомогти розробити програму навчання для дитини. Команда зобов’язана записати й ухвалити IEP. Описані далі люди входять у команду IEP і зазвичай повинні бути присутні на всіх нарадах із приводу IEP:

 • Батьки або законні опікуни.
 • Принаймні один із загальних учителів дитини (якщо дитина навчається або може навчатися в загальному освітньому середовищі).
 • Принаймні один з учителів або постачальників освітніх послуг (якщо такі є), що надають дитині послуги зі спеціального навчання.
 • Представник округу, що має кваліфікацію для навчання дітей з обмеженими можливостями та знає про загальний план навчання й доступні ресурси (як-от директор із питань спеціального навчання).
 • Особа, яка може інтерпретувати дані оцінювання (може бути однією з перелічених вище осіб або шкільний психолог).
 • На розсуд одного з батьків або представників округу: інші особи, які мають знання або спеціальний досвід стосовно дитини.
 • Дитина (якщо доречно).
 • Постачальники перехідних послуг (як-от профільні спеціалісти або працівники сторонніх закладів, зокрема Developmental Disability Administration (DDA, відділ розвитку людей з обмеженими можливостями)).

Учасниками команди IEP можуть також бути інші люди. Закон спеціально дозволяє участь інших осіб, «які мають знання або спеціальний досвід стосовно дитини» в команді IEP. Це означає, що до команди IEP можуть входити родичі, друзі сім’ї, учасники спільноти, терапевти й адвокати. Представники округу або один із батьків вирішують, у кого є знання або досвід стосовно дитини. Якщо, на вашу думку, варто включити певних людей до команди IEP вашої дитини, обов’язково повідомте про це в школі, щоб можна було запросити їх. Але, згідно з IDEA та законом штату про спеціальне навчання, учасники команди IEP не зобов’язані брати участь у засіданнях за будь-яких обставин. Учасник команди IEP із наведеного вище списку може бути відсутнім на нараді з приводу IEP, якщо частина навчального плану, за яку він відповідає, не розглядається на цій нараді, а один із батьків і представник шкільного округу надали письмову згоду про те, що присутність цього учасника не є обов’язковою. Наприклад, постачальник послуг із розвитку мовлення та логопедичної допомоги може бути відсутній, якщо послуги з розвитку мовлення не розглядатимуться на нараді з приводу IEP і один із батьків та представник шкільного округу письмово погодилися, що згаданий постачальник необов’язково повинен бути присутній, оскільки ціль наради – тільки обговорити план корегування поведінки. Крім того, учасники команди IEP можуть не відвідувати нараду, НАВІТЬ ЯКЩО нарада передбачає зміну або обговорення сфери їхньої відповідальності, якщо один із батьків і представник шкільного округу надали письмову згоду на таку відсутність. Але учасник команди IEP, якому дозволили не відвідувати нараду, повинен надати письмову інформацію для розробки IEP одному з батьків і представнику шкільного округу перед нарадою.

Як я дізнаюся про час проведення наради з приводу IEP?

Представник округу повинен повідомити батькам про ціль наради IEP, її час, місце проведення та учасників, які будуть присутні. Представник округу повинен повідомити про це завчасно, щоб у батьків була можливість узяти участь у нараді. Місце й час наради потрібно колективно узгодити. Якщо один із батьків і представник шкільного округу нададуть згоду, наради можна також проводити у форматі телефонної або відеоконференції.

Чим я можу допомогти під час розробки IEP?

Інформація від батьків та інших осіб, які знайомі з дитиною й піклуються про її успіхи, є ключовою для розробки ефективної програми спеціального навчання. Батьки є важливими учасниками команди IEP і можуть висувати чудові ідеї щодо включення інших корисних людей. Під час розробки плану команда IEP повинна взяти до уваги обмеження. Ви повинні повідомити школі, чи є інші люди, які, на вашу думку, можуть допомогти в цьому процесі. Важлива частина вашої ролі як консультанта – проаналізувати освітню програму й послуги, запропоновані представниками шкільного округу. Наприклад, чи відповідають запропоновані цілі здібностям дитини, на вашу думку? Чи зможуть рекомендовані представниками округу послуги покращити ситуацію для вашої дитини? Якщо у вас є рекомендації з покращення плану навчання, надайте їх під час наради команди IEP. Ви можете також розглянути ситуацію з нового ракурсу та зробити процес більш творчим. Подумайте, які способи залучити вашу дитину, можливо, не розглянули освітяни. Наприклад, якщо винагорода за певні дії або заняття спортом мотивують вашу дитину допомагати вдома, тоді аналогічна винагорода за виконання завдань може бути передбачена й у школі. Або, можливо, вам відомо, що у вашої дитини зараз важкий час через значне відволікання, велику кількість людей і гамір. Ви можете запропонувати, щоб ваша дитина навчалася раніше решти учнів або після них.

Як IEP вирішує проблеми поведінки?

IEP має містити функціональне оцінювання поведінки та план її корегування за наявності пов’язаних із нею проблем. Для дитини, поведінка якої заважає їй або іншим учням навчатися, IEP має передбачати цілі покращення поведінки, а також стратегії усунення проблеми. Важливо пам’ятати, що поведінка дитини інколи обумовлена її обмеженими можливостями. В IEP необхідно передбачити проблемну поведінку та створити ефективні способи реагування до того, як ці проблеми виникнуть.

Коли переглядають або перевіряють IEP?

Принаймні раз на рік, але на запит учасника команди IEP частіше. IEP потрібно перевіряти принаймні раз на рік. Проте представники округу повинні дотримуватись IEP, навіть якщо своєчасної перевірки не було. Наприкінці року команда IEP повинна зустрітися, щоб переглянути освітню програму й визначити, чи було досягнуто річні цілі учня. IEP потрібно переглянути, якщо учень не продемонстрував успіхів у навчанні або якщо з’явилася нова інформація про учня. В IEP потрібно також передбачити, що потреби учня змінюватимуться, коли той дорослішатиме. IEP можна також переглянути в будь-який час на запит учасника команди або якщо зміняться обставини. Утім, згідно з IDEA й законом штату про спеціальне навчання, тепер зміни в IEP дитини можна вносити після річної наради для перевірки без проведення зустрічі команди IEP, якщо один із батьків і представники округу на це погоджуються. У такому разі можна використовувати письмовий документ, щоб внести поправки або зміни до IEP дитини. На запит батьків представники шкільного округу повинні надати одному з батьків переглянутий екземпляр IEP із внесеними поправками. Якщо ви вважаєте, що IEP або послуги зі спеціального навчання вашої дитини змінилися, попросіть у представників округу екземпляр останньої версії IEP із письмовими поправками, внесеними за погодженням. Згідно з IDEA, шкільним округам також рекомендують зменшити кількість нарад IEP, які проводять для кожного учня за рік, об’єднуючи наради команди IEP.

Щоб робити, якщо без мого дозволу змінять IEP моєї дитини?

Негайно обговоріть із представниками школи ваші побоювання. Ви входите в команду IEP і повинні брати участь у прийнятті всіх рішень про складання програми спеціального навчання для вашої дитини. Якщо вам не вдається вирішити суперечку неофіційно, поспілкувавшись із працівниками школи, прочитайте розділ VII «Вирішення суперечок» цієї публікації, щоб дізнатися про інші варіанти.

Чи буде подальше оцінювання після підтвердження права моєї дитини на спеціальне навчання?

Так, учнів з обмеженими можливостями потрібно оцінювати принаймні раз на три роки або частіше, якщо це необхідно. Хоча IEP потрібно перевіряти раз на рік, повторне оцінювання учнів з обмеженими можливостями необов’язково проводити так часто. Повторні оцінювання потрібно проводити принаймні кожні три роки. Один із батьків і представники шкільного округу можуть дійти згоди, що в повторному оцінюванні через три роки немає потреби. Проте ці оцінювання раз на три роки часто дають змогу батькам і представникам шкільних округів отримати цінну інформацію про успіхи дитини. Уявіть собі, які зміни відбуваються в житті дитини за три роки від початкової школи до середньої! Уважно подумайте, перш ніж відмовлятися від повторного оцінювання вашої дитини, оскільки багато речей може змінитися за три роки, що минули з останнього оцінювання. Повторне оцінювання дитини можна провести раніше, якщо представники шкільного округу визначать, що потреби дитини в освіті й послугах вимагають повторного оцінювання (зокрема, у разі покращення стану дитини), або якщо один із батьків або вчитель вимагає повторного оцінювання. Проте повторні оцінювання не можна проводити частіше, ніж один раз на рік, якщо один із батьків і представники округу не погодяться, що таке оцінювання необхідне. Повторне оцінювання проводиться, щоб визначити:

 1. Чи досі дитина відповідає критеріям.
 2. Додаткові послуги, необхідні для досягнення цілей IEP.
 3. Поточний рівень академічних успіхів і відповідні потреби дитини в розвитку.

Команда IEP повинна переглянути наявні дані оцінювання дитини й вирішити, чи потрібно провести додаткове тестування, щоб вирішити три питання, перелічені вище.

Де моя дитина з обмеженими можливостями отримуватиме послуги, описані в її IEP?

Учні з обмеженими можливостями повинні отримувати освіту в якнайменш обмеженому середовищі, зазвичай це означає загальний клас. Суттєвий принцип IDEA полягає в тому, що учнів з обмеженими можливостями потрібно за можливості максимально включати в загальну освітню програму, не виключати й не переводити на окреме навчання. Діти з обмеженими можливостями мають право на освіту в якнайменш обмеженому середовищі. Це означає, що команда IEP повинна розглянути здобуття освіти й отримання послуг дитиною в тому самому середовищі, що й для учнів без обмежених можливостей, стосовно академічних, неакадемічних і позашкільних заходів. Учня з обмеженими можливостями можуть видалити із загальної класної кімнати, тільки якщо потреби настільки значні або деструктивні, що він не може досягти освітніх успіхів навіть із додатковою підтримкою та послугами в загальному класі. Не всі учні з обмеженими можливостями можуть успішно навчатися в загальному класі без підтримки. Деяким учням потрібна індивідуальна допомога вчителя в класі або зміни плану навчання, матеріалів чи методів викладання. Інші учні потребують цілком іншого середовища, як-от спеціального дня викладання в школі чи вдома. Кожен шкільний округ повинен забезпечити наявність різних освітніх умов для учнів з обмеженими можливостями, оскільки для декого з таких учнів потрібні умови, яких немає в загальному освітньому середовищі. Учні повинні навчатися в освітньому середовищі, найбільш схожому на загальну класну кімнату, яке дає їм змогу досягати академічних успіхів. Така низка освітніх середовищ інколи називається континуумом розташувань і може містити в собі варіанти, описані на схемі ліворуч.

Що трапиться, якщо в моєї дитини є IEP і ми переїдемо під час навчального року?

 1. Переїзди в межах штату. Представники нового шкільного округу повинні надавати учневі послуги, аналогічні тим, які описані в IEP від попереднього округу, доки не буде адаптовано стару IEP або розроблено нову.
 2. Переїзди за межі штату. Представники нового округу в новому штаті повинні надавати учневі послуги, аналогічні тим, які описані в IEP від попереднього округу, доки представники нового округу не проведуть оцінювання (у разі потреби) і не розроблять нову IEP.

 

В обох випадках співробітники нової школи повинні відповідально виконати необхідні дії, щоб швидко тримати документи про спеціальне навчання дитини, а працівники попередньої школи повинні оперативно відповісти на запит документів.

 

Чи може моя дитина з обмеженими можливостями отримувати послуги спеціального навчання влітку?

Так.

 1. Послуги Extended school year (ESY, подовжений навчальний рік)

Учень з обмеженими можливостями може отримувати послуги спеціального навчання влітку, якщо команда IEP вирішить, що такі послуги необхідні для отримання учнем змістовної освіти. Відповідність критеріям для послуг подовженого навчального року може ґрунтуватися на таких аспектах:

 • імовірність того, що учень втратить навички впродовж літа;
 • необхідність літньої програми для досягнення учнем річних цілей IEP;
 • рекомендація від професіонала;
 • історія навчання учня.

Шкільні округи повинні розробити критерії для команд IEP, за якими можна визначати, чи потрібні учневі послуги подовженого навчального року. Якщо ви вважаєте, що вашій дитині потрібні послуги подовженого навчального року, попросіть перелік критеріїв, які застосовуються в окрузі. Якщо пропонується літня програма, вона повинна відповідати цілям IEP. Іншими словами, участі в загальних освітніх курсах, які школа пропонує на літо всім учням, може бути недостатньо. Якщо в IEP учня передбачено персональну допомогу впродовж шкільного року, потрібно її надавати також улітку. Учень не повинен оплачувати програму подовженого навчального року. Якщо в окрузі відсутня належна літня програма для учня, який відповідає критеріям щодо послуг подовженого навчального року, представники округу повинні створити її або оплатити учневі участь у програмі в іншому шкільному окрузі чи в приватній організації. Округ повинен оплачувати проїзд та інші витрати, пов’язані з програмою подовженого шкільного року.

 1. Умови й послуги в загальній освітній літній школі

Якщо учень з обмеженими можливостями не відповідає критеріям для послуг ESY, але реєструється в загальній освітній літній програмі школи округу, представники школи однаково повинні забезпечити умови й спеціальне викладання для учня. Якщо вашій дитині потрібна додаткова допомога, щоб узяти участь у програмі, попросіть про надання таких послуг згідно з IDEA або Розділом 504.

Чи може програма спеціального навчання допомогти моїй дитині перейти від шкільного життя до дорослого?

Так, спеціальне навчання передбачає допомогу учням із такого переходу принаймні у віці до шістнадцяти років. Особливе навчання допомагає всім учням з обмеженими можливостями підготуватися до дорослого життя. Ці послуги допомагають перейти від школи до подальшого життя, зокрема до навчання в коледжі та інших закладах після здобуття середньої освіти, вони включають програми спеціальної освіти, програми підготовки до самостійного життя, послуги для дорослих людей і підтримку з працевлаштування. Представники шкільних округів повинні розпочати планування переходу для старших учнів так, щоб перша IEP набула чинності до досягнення учнем 16 років. Це означає, що представники шкільного округу повинні розглянути планування переходу на щорічній нараді IEP раніше, ніж учневі виповниться 16 років. Після розгляду переходу IEP має містити відповідні вимірювані цілі після здобуття середньої освіти, що стосуються підготовки, навчання, працевлаштування та, якщо необхідно, навичок самостійного життя, зокрема навчальних курсів, а учневі потрібно досягти таких цілей. Такі цілі мають відповідати оцінюванню переходу з урахуванням віку. Види послуг із переходу, які отримує учень, повинні враховувати його інтереси й бажання, а також навички, які йому необхідно надбати.

Чи можу я отримати перекладену копію IEP моєї дитини?

Так, за необхідності ви можете отримати перекладену копію Individualized Education Program (IEP, Індивідуальна навчальна програма) вашої дитини, якщо вона вам потрібна для розуміння програми.

Відповідно до правил спеціальної освіти, округи повинні перекладати форми згоди на спеціальну освіту та prior written notices.” «попередні письмові повідомлення». У правилах спеціальної освіти нічого конкретно не сказано про переклад самої IEP. Проте в US Department of Education (Департамент освіти США) та US Department of Justice (Департамент юстиції США) пояснили, що згідно Розділу VI Civil Rights Act (Закон про громадянські права) округи повинні бути готові надати перекладені версії IEP. Вони пояснюють, що:

Відповідно до Розділу VI, усі важливі документи, включно з IEP учня, повинні бути доступні для батьків з обмеженим знанням англійської мови, але це не обов’язково означає, що всі важливі документи мають бути перекладені мови всіх мешканців округу. Наприклад, за деяких обставин може бути достатньо своєчасного та повного усного перекладу чи перекладу короткого викладу важливого документа. Проте округ повинен бути готовий надати своєчасний і повний переклад IEP, щоб забезпечити належний доступ батьків до IEP і наданих їм батьківських прав. Це пояснюється тим, що батькам потрібен повний доступ до IEP не лише під час зустрічі з питань IEP, але й протягом навчальних років, щоб контролювати навчальні досягнення дитини та стежити за наданням послуг згідно з IEP.

https://sites.ed.gov/idea/files/policy_speced_guid_idea_memosdcltrs_iep-translation-06-14-2016.pdf

кщо вам потрібна перекладена копія IEP вашої дитини, зверніться до відділу спеціальної освіти шкільного округу, де навчається ваша дитина.  

Якщо у вас виникли запитання або занепокоєння, зателефонуйте нам в Office of the Education Ombuds (OEO, Управління освітнього омбудсмена), і ми спробуємо допомогти.