How is an FBA different from other evaluations?

Sidee FBA uga duwan yahay qiimeynada kale?

FBA ayaa caadiyan diirada saara habdhaqannada gaarka ah, ee la arki karo ee ka dhaca goob gaar ah. FBA ayaa tixgelinaaya sida goobta fasalka ama goobta kale ay saamayn ugu yeelan karto habdhaqanka ardayga.

Noocyada kale ee qiimaynada habdhaqanka, oo badanaa ay ku jiraan qiimaynada balaaran, ayaa si guud u eega habdhaqanka ardayda ee intii muddo ah kana dhaca goobaha kaladuwan.

Si kale haddii aan u dhahno, FBA ayaa badanaa eega si gaar ah habdhaqannada carqalada ku ah waxbarashada meesha uu ardaygu joogo, wuxuuna diirad asaaraa sida habdhaqanadaas sida ugu haboon loogu xalin karo isla xaaladaas.