OEO là gì?

Yêu cầu chúng tôi trợ giúp

 

Black and White Icon of electronic device sending message. Created by Priyanka from Noun ProjectTrực tuyến Bạn nên sử dụng Quy trình tiếp nhận trực tuyến mới của chúng tôi. Bạn sẽ cần tạo một tài khoản bằng tên của bạn và một địa chỉ email hợp lệ. Sau khi bạn tạo tài khoản và hoàn tất quy trình tiếp nhận trực tuyến, sẽ có người liên hệ với bạn sớm nhất có thể để cung cấp thông tin hoặc lên lịch hẹn. Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận trực tuyến mọi lúc, nhưng sẽ liên hệ với bạn trong giờ làm việc bình thường.

Giờ Làm Việc

Thứ Hai 9:30 sáng – 6:00 tối

Thứ Ba 8:00 sáng – 6:00 tối

Thứ Tư 8:00 sáng – 6:00 tối

Thứ Năm 9:30 sáng – 6:00 tối

Thứ Sáu: chỉ nhận biểu mẫu trực tuyến, qua fax hoặc email.

Black and white icon of mobile phone making a call. Created by Thays Malcher from Noun Project.Qua điện thoại Nếu bạn muốn nói chuyện trực tiếp với ai đó hoặc cần hỗ trợ hoàn tất quy trình tiếp nhận trực tuyến, vui lòng gọi cho chúng tôi qua số điện thoại miễn phí 1-866-297-2597 trong giờ làm việc của chúng tôi từ. Nhân viên của chúng tôi có thể thông dịch qua điện thoại cho hơn 150 ngôn ngữ.

Black and white icon of envelope with two papers inside. The first paper has the "at" email icon. The second paper has lines for writing a letter. Created by Anang Taufik from Noun Project.Qua Fax hoặc Thư Tải xuống biểu mẫu Yêu cầu dịch vụ thanh tra và gửi biểu mẫu đã điền đủ qua fax, thư hoặc email (thông tin liên hệ được in trên biểu mẫu) cho OEO.Fax: 1-844-886-5196.

Tin tức và sự kiện

Đi học và Trốn học trong COVID

Các trường học sẽ điểm danh trong thời gian học tập từ xa. Hãy liên hệ với nhà trường nếu con em quý vị tham gia học tập từ xa, ngay cả khi đó không phải là một lớp học trực tiếp, và quý vị không cho rằng nhà trường biết về điều này. Nếu con em quý vị không thể tham gia do các vấn đề liên quan đến COVID, hãy liên hệ với nhà trường để xin phép cho sự vắng mặt của trẻ.

Nếu con em quý vị vắng mặt mà chưa xin phép, nhà trường sẽ liên hệ với quý vị để hiểu rõ lý do và giúp đỡ giải quyết những rào cản đối với việc học tập. 

Thẻ Lời Khuyên Phiên Dịch được dịch sang:

Vietnamese_Thẻ_Lời_khuyên_phiên_dịch_Interpretation_Support_Tips_Card

Một trên năm: Dự án về sự tự hào và lịch sử của người khuyết tật
Hội thảo trên web và sự kiện sắp tới

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôiGovDelivery signup

Mối quan tâm về giáo dục K-12 của bạn là gì?

Select a topic above to find resources and next steps.