OEO là gì?

Nhận trợ giúp của chúng tôi với các câu hỏi về giáo dục công K-12

Black and White Icon of electronic device sending message. Created by Priyanka from Noun ProjectTrực tuyến Bạn nên sử dụng Quy trình tiếp nhận trực tuyến mới của chúng tôi. Bạn sẽ cần tạo một tài khoản bằng tên của bạn và một địa chỉ email hợp lệ. Sau khi bạn tạo tài khoản và hoàn tất quy trình tiếp nhận trực tuyến, sẽ có người liên hệ với bạn sớm nhất có thể để cung cấp thông tin hoặc lên lịch hẹn. Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận trực tuyến mọi lúc, nhưng sẽ liên hệ với bạn trong giờ làm việc bình thường.

OEO sẽ ngừng nhận các trường hợp mới bắt đầu từ ngày 24 tháng 6, trừ khi nó liên quan đến lễ tốt nghiệp hoặc năm học kéo dài. Chúng tôi không mở các trường hợp mới trong tháng 7 vì hầu hết ban giám hiệu và giáo viên của trường không làm việc hoặc giảm lịch trình. OEO cũng tận dụng thời gian để lập kế hoạch cho năm học sắp tới. Chúng tôi sẽ mở cửa trở lại để làm việc trực tiếp với các gia đình vào ngày 5 tháng 8 nếu có thắc mắc hoặc quan ngại về việc đăng ký và tất cả các trường hợp khác vào ngày 12 tháng 8.

Giờ Làm Việc

Thứ Hai 8:00 sáng – 6:00 tối

Thứ Ba 8:00 sáng – 4:00 tối

Thứ Tư 8:00 sáng – 4:00 tối

Thứ Năm 8:00 sáng – 6:00 tối

Thứ Sáu 8:00 sáng – 6:00 tối

Calendar by ghufronagustian from NounProject.com

Lên Lịch Cuộc Hẹn Tuyển Sinh - Lên lịch thời gian để chuyên viên tuyển sinh gọi cho quý vị, thu thập thông tin cần thiết và tư vấn về thắc mắc hoặc tình huống của quý vị.  Ngoài ra, quý vị có thể hoàn thành thông tin bắt buộc khi thuận tiện bằng cách sử dụng Quy Trình Tuyển Sinh Trực Tuyến.

Black and white icon of mobile phone making a call. Created by Thays Malcher from Noun Project.Qua điện thoại Nếu bạn muốn nói chuyện trực tiếp với ai đó hoặc cần hỗ trợ hoàn tất quy trình tiếp nhận trực tuyến, vui lòng gọi cho chúng tôi qua số điện thoại miễn phí 1-866-297-2597 trong giờ làm việc của chúng tôi từ. Nhân viên của chúng tôi có thể thông dịch qua điện thoại cho hơn 150 ngôn ngữ.

Black and white icon of envelope with two papers inside. The first paper has the "at" email icon. The second paper has lines for writing a letter. Created by Anang Taufik from Noun Project.Qua Fax hoặc Thư Tải xuống biểu mẫu Yêu cầu dịch vụ thanh tra và gửi biểu mẫu đã điền đủ qua fax, thư hoặc email (thông tin liên hệ được in trên biểu mẫu) cho OEO.Fax: 1-844-886-5196.

 

Tin tức và sự kiện

Mối quan tâm về Giáo dục Công lập K-12 của bạn là gì?

Select a topic above to find resources and next steps.