Yêu cầu chúng tôi trợ giúp

 Black and White Icon of electronic device sending message. Created by Priyanka from Noun ProjectTrực tuyến – Bạn nên sử dụng Quy trình tiếp nhận trực tuyến mới của chúng tôi. Bạn sẽ cần tạo một tài khoản bằng tên của bạn và một địa chỉ email hợp lệ. Sau khi bạn tạo tài khoản và hoàn tất quy trình tiếp nhận trực tuyến, sẽ có người liên hệ với bạn sớm nhất có thể để cung cấp thông tin hoặc lên lịch hẹn. Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận trực tuyến mọi lúc, nhưng sẽ liên hệ với bạn trong giờ làm việc bình thường.

Giờ Làm Việc

Thứ Hai 8:00 sáng – 6:00 tối

Thứ Ba 8:00 sáng – 4:00 tối

Thứ Tư 8:00 sáng – 4:00 tối

Thứ Năm 8:00 sáng – 6:00 tối

Thứ Sáu 8:00 sáng – 6:00 tối

Calendar by ghufronagustian from NounProject.com

Lên Lịch Cuộc Hẹn Tuyển Sinh - Lên lịch thời gian để chuyên viên tuyển sinh gọi cho quý vị, thu thập thông tin cần thiết và tư vấn về thắc mắc hoặc tình huống của quý vị.  Ngoài ra, quý vị có thể hoàn thành thông tin bắt buộc khi thuận tiện bằng cách sử dụng Quy Trình Tuyển Sinh Trực Tuyến.

Black and white icon of mobile phone making a call. Created by Thays Malcher from Noun Project.Qua điện thoại – Nếu bạn muốn nói chuyện trực tiếp với ai đó hoặc cần hỗ trợ hoàn tất quy trình tiếp nhận trực tuyến, vui lòng gọi cho chúng tôi qua số điện thoại miễn phí 1-866-297-2597 trong giờ làm việc của chúng tôi từ. Nhân viên của chúng tôi có thể thông dịch qua điện thoại cho hơn 150 ngôn ngữ.

Black and white icon of envelope with two papers inside. The first paper has the "at" email icon. The second paper has lines for writing a letter. Created by Anang Taufik from Noun Project.Qua Fax hoặc Thư – Tải xuống biểu mẫu Yêu cầu dịch vụ thanh tra và gửi biểu mẫu đã điền đủ qua fax, thư hoặc email (thông tin liên hệ được in trên biểu mẫu) cho OEO.Fax: 1-844-886-5196.

Liên lạc với chúng tôi về:

 • Một câu hỏi hoặc mối quan tâm ảnh hưởng đến một học sinh K-12 công lập ở Washington
 • Yêu cầu đào tạo hoặc tiếp cận cộng đồng, trường học hoặc nơi làm việc của bạn

Vui lòng liên hệ với chúng tôi trực tuyến hoặc qua điện thoại, fax, hoặc thư. Xin lưu ý rằng văn phòng có số lượng nhân viên và kinh phí hạn chế và ưu tiên công việc của mình theo các tiêu chí kế hoạch chiến lược / Kế Hoạch Chiến Lược

Giải Quyết Mâu Thuẫn Không Chính Thức


OEO (Office of the Education Ombuds, Văn Phòng Thanh Tra Giáo Dục) hỗ trợ giải đáp các câu hỏi hoặc mối quan ngại của mọi người về các trường công lập từ Mẫu Giáo-Lớp 12 của Washington. Chúng tôi có thể cung cấp cho quý vị thông tin, giấy giới thiệu, bộ công cụ và các nguồn lực khác.

Nhiệm vụ lập pháp của OEO là giảm thiểu khoảng cách cơ hội. Kế hoạch chiến lược của chúng tôi ưu tiên tập trung vào công bằng trong giáo dục, đặc biệt là những cộng đồng bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi COVID-19. Chúng tôi tập trung các nguồn lực hỗ trợ giải quyết mâu thuẫn có hạn của mình, như hòa giải không chính thức và tư vấn, vào các học sinh từ Mẫu Giáo-Lớp 12:

 • Không đến trường, bao gồm những học sinh bị khuyết tật tham gia học nửa ngày
 • Là người da màu, da đen hoặc dân tộc thiểu số 
 • Vô gia cư
 • Được nhận nuôi hoặc chăm sóc tạm thời 
 • Liên quan đến hệ thống tư pháp vị thành niên hoặc giáo dưỡng vị thành niên
 • Là người nhập cư, tị nạn, tị nạn chính trị hoặc di dân, hay các học sinh hoặc gia đình có ngôn ngữ chính không phải là Tiếng Anh, hoặc
 • Nhận hỗ trợ từ Wraparound with Intensive Services (WISe, Trợ Giúp với Dịch Vụ Chuyên Sâu) hoặc Children’s Long Term Inpatient Programs (CLIP, Chương Trình Nội Trú Dài Hạn cho Trẻ Em)

Giúp đỡ với câu hỏi hoặc mối quan tâm của bạn

Liên lạc với chúng tôi trực tuyến, qua điện thoại, fax hoặc thư.

Xin lưu ý rằng OEO có đội ngũ nhân viên và ngân sách hạn chế và ưu tiên công việc theo tiêu chí kế hoạch chiến lược của tổ chức.

 • Trực tuyến – Bạn nên sử dụng Quy trình tiếp nhận trực tuyến  mới của chúng tôi. Bạn sẽ cần tạo một tài khoản bằng tên của bạn và một địa chỉ email hợp lệ. Sau khi bạn tạo tài khoản và hoàn tất quy trình tiếp nhận trực tuyến, sẽ có người liên hệ với bạn sớm nhất có thể để cung cấp thông tin hoặc lên lịch hẹn. Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận trực tuyến mọi lúc, nhưng sẽ liên hệ với bạn trong giờ làm việc bình thường.
 • Qua điện thoại – Nếu bạn muốn nói chuyện trực tiếp với ai đó hoặc cần hỗ trợ hoàn tất quy trình tiếp nhận trực tuyến, vui lòng gọi cho chúng tôi qua số điện thoại miễn phí 1-866-297-2597 trong giờ làm việc của chúng tôi từ. Nhân viên của chúng tôi có thể thông dịch qua điện thoại cho hơn 150 ngôn ngữ. 
 • Qua Fax hoặc Thư – Tải xuống biểu mẫu Yêu cầu dịch vụ thanh tra  và gửi biểu mẫu đã điền đủ qua fax, thư hoặc email (thông tin liên hệ được in trên biểu mẫu) cho OEO.

Nếu bạn làm việc với Thanh tra viên và muốn cho phép OEO thảo luận trực tiếp về tình huống của học sinh với nhân viên của trường và học khu, nếu thích hợp, vui lòng tải xuống, hoàn thành và gửi lại biểu mẫu Quyền liên hệ với trường.

Nếu bạn làm việc với Thanh tra viên, thì chúng tôi có thể cần phải xem hồ sơ học sinh của bạn để hiểu rõ hơn về vấn đề. Nếu cần phải làm điều đó, thì sau đó chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cấp cho chúng tôi quyền cho phép nhà trường phát hành hồ sơ học sinh. Chúng tôi sử dụng biểu mẫu này để phát hành hồ sơ: Quyền sử dụng hồ sơ học sinh .

Bạn có thể gửi các biểu mẫu này thông qua Quy trình tiếp nhận trực tuyến hoặc bằng fax, thư hoặc email.

Chúng tôi cũng có thể huấn luyện các giáo viên và những người ủng hộ cộng đồng về việc hỗ trợ học sinh và giải quyết xung đột.

Vui lòng gửi email đến oeoinfo@gov.wa.gov hoặc gọi cho số 1-866-297-2597 để được hỗ trợ về việc này.  Một trong những thành viên trong nhóm của chúng tôi thường có thể trả lời câu hỏi qua email hoặc bằng một cuộc gọi ngắn.  Văn phòng của chúng tôi làm việc với tinh thần hợp tác, không chính thức, bảo mật và vô tư để giúp gia đình và nhà trường giải quyết xung đột.

Bạn cần biết gì về chúng tôi?

Tài liệu ngắn này giải thích cách thức chúng tôi Làm việc với các gia đình   Bạn nên đọc tài liệu này để hiểu những gì chúng tôi có thể và không thể làm để giúp đỡ.

Những tài liệu này giải thích cách chúng tôi có thể hỗ trợ các giáo viên và chuyên gia cộng đồng.

Dành cho giáo viên (có ví dụ): Làm việc với giáo viên – Có ví dụ 

Dành cho giáo viên (phiên bản ngắn): Làm việc với giáo viên – Phiên bản ngắn 

Dành cho đối tác cộng đồng: Làm việc với Đối tác cộng đồng