Qorshaha Ku laabashada Dugsiga ee Barasha fog

Qorshaha Ku laabashada Dugsiga ee Barasha fog

Liiskan waxaa loogu talagalay qoysaska iyo kooxaha iskuullada si ay qorshe ugu wada sameeyaan. Qoysaska badankood maahan in waxyaabahaan oo dhan gurigooda lagu diyaariyo, laakiin iskuulada waa inay lahaadaan qaar ka mid ah waxyaabahaan oo diyaar u ah inay wadaagaan iyo fikradaha ilaha kale ee bulshada.

Baahiyaha Aasaasiga ah

 • Meel aamin ah oo wax lagu barto
  • Meel si raaxo leh loo fadhiisto
  • Kursi ama miis
  • Mashquulin xaddidan
 • Cuntada inta lagu jiro maalinta iskuulka: Quraac, qado, iyo cunto fudud

Taageerada Dadka Waaweyn

 • Diyaarinta iyo Ilaalinta Cunda Dugsiga
 • Joogtee jadwalka maalinlaha ah (fasalada bilow, samee shaqo madax banaan)
 • Diyaarso aalad (kiniin, kombiyuutar, barnaamijyo)
 • Caawinaad inta lagu jiro jiheynta fog, haddii loo baahdo
 • Taageer inta lagu guda jiro shaqada madaxa banaan
 • Tababar loogu talagalay dadka waaweyn oo ku saabsan sida loo bixiyo barashada iyo taageerada dabeecada inta lagu gudajiro barashada fog

Qoraallada

Ardaydu waxay u baahan doonaan taageero farabadan oo kaladuwan sida qoysaska ay awoodi doonaan inay ku bixiyaan lacago kaladuwan. Taageerooyin noocee ah ayay macallimiinta iyo iskuullada siinayaan meel fog? Goorma ayaa loo baahan yahay kaalmaynta dadka waaweyn ee qofka? Goorma iyo halkee ayaa la heli karaa?Sidee jadwalka iskuulka loogu dhisi karaa inuu is waafajiyo ilaha qoyska iyo baahiyaha?

Qalabka waxbarashada iyo iskuxirka internetka

 • Hal qalab arday kasta
  • Makarafoon (lagu Hadlayo)Iyo Sameecad / IIfoonka madaxa (dhageysiga)
  • Kaameera loogu qeyb qaato fasalada fiidiyowga
  • Kiibaadka,Muuska qalabka kale
 • Ku Xiriirinta Internetka Xawaaraha Sare
 • Barnaamijyada barashada iyo barnaamijyada lagu rakibay aaladda
 • Qasnado iyo furaha sirta
 • Tababar loogu talagalay ardayda iyo qoyska sida loo isticmaalo barnaamij kasta
 • Macluumaadka la xiriira tikniyoolajiyada ee dugsiga ama degmada

Qoraallada

Haddii ardaygu uusan lahayn aalad ama internet la isku halleyn karo, tixgeli siyaabo kale oo lagula wadaago oo loogu beddelo agabyada waxbarashada si joogto ah, sida taleefanka, booqashooyinka bulsho ee fog, soo-qaadista iyo ka-soo-ceshiga agabyada, ama boostada.
Degmooyinka qaar ayaa waliba bixin kara adeegyo shaqsiyaad ah haddii ay amaan u tahay qoyska, ardayga iyo shaqaalaha.

Alaabooyinka kale ee iskuulka

 • Qalin biiro,qalan geed warqad
 • Kartoonnada daabacaha iyoXirmooyinka qalinka (haddii daabacan loo baahan yahay)
 • Qalabka farshaxanka
 • Sahayda mashruuca sayniska
 • Barashada Jimicsiga jirka (PE) oo loogu talagalay waxqabadka iyo sahayda

Qorshe loogu talagalay Taageerada Shakhsiyeed, ee Khaaska ah

 • Qorshee oo la kulan si aad u cusboonaysiiso IEP ama Qaybta 504 Qorshaha
 • Qorshaha gudbinta barashada Ingiriisiga (ELL)
 • Qorshaha gudbinta barnaamijyada Kaalmada Barnaamijka Caawinta (LAP) (shaqsiyaad ama koox yar oo taageerta tacliinta iyo / ama dhaqanka)
 • U qorshee taageerooyin kale oo khaas ah, taageero shaqsiyeed

Qoraallada

Horey u sii qorshee haddii ilmahaagu helo kaalmooyinka loogu talagalay: waxbarashada gaarka ah; Dejin shaqsiyeed; Barteyaasha Ingiriisiga; Caawimaad dheeri ah xagga akhriska, qorista, xisaabta, ama dhaqanka; Hoy la’aan; Iyo / ama daryeel foster. Haddii ay nabadgelyo kuu tahay adiga, ardaygaaga, iyo shaqaalaha dugsiga, waxaad awoodi kartaa inaad ku darto qaar ka mid ah taageerooyinka shaqsiga ah qorshaha.

Qorshaha Wada Xiriirka

 • Macluumaadka lagala xiriirayo maamulaha, la-taliyaha dugsiga, xiriirada kale ee muhiimka ah
 • U qorshee si joogto ah oo loo hubiyo isbariidinta 
  • Isbariidooyinka u dhexeeya macalinka iyo ardayga
  • Isbariidooyinka u dhexeeya macalinka iyo waalidka / daryeelaha
 • Macluumaadka lagala xiriirayo khadka turjubaanka iyo shaqaalaha laba luqadood, haddii loo baahdo
 • Qorshee dugsiga inuu ku siiyo macluumaad turjuman (oo ay ku jiraan emayllada, fariimaha qoraalka ah, tilmaamaha shaqada dugsiga), haddii loo baahdo

Jadwalka Maalinlaha iyo Toddobaadlaha

 • Jadwal muuqaal ah oo lagu dhejiyo darbiga ama qaboojiyaha
 • Jadwalka khadka tooska ah (in lagu qoro jadwalka taariikhda iyo xusuusinta la dhigo)
 • U qorshee taageerooyinka khaaska ah, sida waxbarashada gaarka ah, adeegyada bartayaasha Ingiriisiga, Wixii la mid ah(IWM).

Dhiirigelinta iyo Abaalmarinta ee waxbarashada

 • Xiriir shaqsiyeed / cilaaqaadyada
 • Qorshayaal lagu dhisayo xiriir ka dhexeeya macalinka iyo ardayga
 • Fursadaha isku xirnaanta inta isku faca ah
 • Hawlgal, casharro macno leh iyo hawlo
 • Ikhtiyaaraadka loogu talagalay nashaadaadka ama daaweynta si loogu dabaaldego shaqada la dhammaystiray

Daryeelka Caafimaadka Maskaxda ee Ardayda iyo Qoyska

Qoraallada

Laga soo bilaabo websaydhka Jawaab celinta Coronavirus ee Gobolka Washington: Haddii aad la kulanto walaac saa'id ah sababtuna tahay COVID-19, wac 833-681-0211 si aad u heshid taageero iyo ilo. Booqo websaydhka Jawaab celinta Coronavirus ee Gobolka Washington oo leh ilo caafimaad wanaag iyo maskaxeed: