Lập kế hoạch trở lại trường học cho học tập từ xa

Lập kế hoạch trở lại trường học cho học tập từ xa

Danh sách này dành cho các gia đình và nhóm trường học để cùng nhau lập kế hoạch. Hầu hết các gia đình sẽ không có đủ hết tất cả những thứ này ở nhà, nhưng trường học nên chuẩn bị sẵn một số thứ này để chia sẻ và lên ý tưởng cho các nguồn lực cộng đồng khác.

Những điều Cần thiết Cơ bản

 • Không gian an toàn để học tập
  • Chỗ ngồi thoải mái
  • Bàn học
  • Hạn chế sao lãng
 • Các bữa ăn trong ngày học: Bữa sáng, bữa trưa và bữa phụ

Hỗ trợ của người lớn

 • Chuẩn bị và theo dõi bữa ăn trong thời gian học
 • Duy trì thời gian biểu hàng ngày (bắt đầu lớp học, làm việc độc lập)
 • Thiết lập thiết bị (máy tính bảng, máy tính, ứng dụng)
 • Hỗ trợ trong quá trình giảng dạy trực tiếp từ xa, nếu cần
 • Hỗ trợ trong quá trình làm việc độc lập
 • Đào tạo cho người lớn về cách cung cấp hỗ trợ học tập và hành vi trong quá trình học tập từ xa

GHI CHÚ

Học sinh sẽ cần mức độ hỗ trợ khác nhau cũng như các gia đình sẽ có thể cung cấp mức độ hỗ trợ khác nhau. Giáo viên và trường học có thể cung cấp những hỗ trợ nào từ xa? Khi nào cần sự hỗ trợ trực tiếp của người lớn? Hỗ trợ đó có sẵn khi nào và ở đâu? Làm thế nào để có thể xây dựng lịch học cho phù hợp với nguồn lực và nhu cầu của gia đình?

Thiết bị Học tập và Kết nối Internet

 • Một thiết bị cho mỗi học sinh
  • Micrô (để nói) và loa/tai nghe (để nghe)
  • Camera (để tham gia các lớp học video)
  • Bàn phím, chuột, thiết bị thích ứng khác
 • Kết nối với Internet tốc độ cao
 • Ứng dụng và chương trình học tập được tải về thiết bị
 • Thiết lập tài khoản và mật khẩu
 • Đào tạo cho học sinh và gia đình về cách sử dụng từng chương trình
 • Thông tin liên hệ hỗ trợ kỹ thuật cho trường học hoặc học khu

GHI CHÚ

Nếu học sinh không có thiết bị hoặc mạng internet đáng tin cậy, hãy xem xét các cách khác để liên lạc và trao đổi tài liệu học tập thường xuyên, chẳng hạn như qua điện thoại, các chuyến thăm giãn cách xã hội, nhận và trả tài liệu hoặc gửi thư.
Một số học khu cũng có thể cung cấp một số dịch vụ trực tiếp nếu an toàn cho gia đình, học sinh và nhân viên.

Đồ dùng học tập khác

 • Bút bi, bút chì, giấy
 • Máy in và hộp mực (nếu cần in)
 • Đồ dùng mỹ thuật
 • Vật tư dự án khoa học
 • Không gian giáo dục thể chất (PE) cho hoạt động và tiếp tế

Kế hoạch Hỗ trợ Chuyên biệt, Cá nhân hóa

 • Lập kế hoạch và gặp gỡ để cập nhật IEP hoặc Kế hoạch Mục 504
 • Kế hoạch cung cấp chương trình giảng dạy tiếng Anh (ELL)
 • Kế hoạch cung cấp hỗ trợ cho Chương trình Hỗ trợ Học tập (LAP) (hỗ trợ cá nhân hoặc nhóm nhỏ cho học thuật và/hoặc hành vi)
 • Kế hoạch hỗ trợ chuyên biệt, cá nhân hóa khác

GHI CHÚ

Lập kế hoạch trước nếu con quý vị nhận được hỗ trợ về: giáo dục đặc biệt; nơi ở riêng; Người học tiếng anh; hỗ trợ thêm về đọc, viết, toán hoặc hành vi; vô gia cư; và / hoặc chăm sóc nuôi dưỡng. Nếu an toàn cho quý vị, học sinh và nhân viên trường học, quý vị có thể bao gồm một số hỗ trợ trực tiếp vào kế hoạch.

Kế hoạch Trao đổi Thông tin

 • Thông tin liên hệ của hiệu trưởng, cố vấn học đường, các liên hệ chính khác
 • Kế hoạch điểm danh thường xuyên
  • Điểm danh giữa giáo viên và học sinh
  • Điểm danh giữa giáo viên và phụ huynh/người chăm sóc
 • Thông tin liên hệ của phiên dịch viên và nhân viên song ngữ, nếu cần
 • Kế hoạch để nhà trường cung cấp thông tin đã được chuyển ngữ (bao gồm email, tin nhắn văn bản, hướng dẫn bài tập ở trường), nếu cần

Thời gian biểu hàng ngày và hàng tuần

 • Thời gian biểu trực quan để dán trên tường hoặc tủ lạnh
 • Thời gian biểu trực tuyến (để đặt lịch và đặt lời nhắc)
 • Kế hoạch cho các hỗ trợ chuyên biệt, chẳng hạn như giáo dục đặc biệt, các dịch vụ cho Người học tiếng Anh, v.v.

Động lực và Phần thưởng Học tập

 • Kết nối/mối quan hệ cá nhân
 • Kế hoạch xây dựng mối liên hệ giữa giáo viên và học sinh
 • Cơ hội kết nối với các bạn trong lớp
 • Các bài học và hoạt động hấp dẫn, ý nghĩa
 • Tùy chọn các hoạt động yêu thích hoặc tưởng thưởng để chúc mừng công việc đã hoàn thành

Chăm sóc Sức khỏe Tâm thần cho Học sinh và Gia đình

 • Các hoạt động hỗ trợ sức khỏe tâm thần và thể chất
 • Thông tin liên hệ của các nhà cung cấp dịch vụ sức khỏe tâm thần hiện tại
 • Tìm số điện thoại Đường dây Khủng hoảng Sức khỏe Tâm thần của mỗi quận tại: https://www.hca.wa.gov/health-care-services-supports/behavioral-health-recovery/mental-health-crisis-lines
 • Thông tin liên hệ với cố vấn học đường và dịch vụ sức khỏe tâm thần học đường
 • Bất kỳ công cụ nào để tìm hiểu về cảm xúc xã hội mà nhà trường hoặc khu học chánh có thể cung cấp

GHI CHÚ

Từ trang web Ứng phó với Coronavirus của Tiểu bang Washington: Nếu quý vị đang bị căng thẳng quá mức do COVID-19, hãy gọi 833-681-0211 để được hỗ trợ và cung cấp các nguồn lực. Truy cập trang web Ứng phó với Coronavirus của Tiểu bang Washington với các tài nguyên về sức khỏe tinh thần và cảm xúc: