Ефективне спілкування за допомогою перекладача

Картка підказок для перекладу
Communicating Effectively with Interpretation

Ефективне спілкування за допомогою перекладача

 • Schools and districts must provide interpretation when needed to communicate effectively with families who request an interpreter.
 • Школи та шкільні округи повинні забезпечувати послуги перекладача, коли це необхідно для ефективного спілкування з сім’ями, які просять надання таких послуг.
 • For interpretation to be effective, everyone involved in the conversation must cooperate and make time for interpretation.
 • Щоб переклад був ефективним, усі учасники розмови повинні співпрацювати та залишати час для перекладу.
 • Use this card as needed during an interpreted conversation to receive a complete, accurate and understandable interpretation.
 • Під час розмови за участю перекладача користуйтеся цією карткою за потреби, щоб отримати повний, точний і зрозумілий переклад.
 • Remember, if you do not understand something; ask the person you are talking with to explain. The interpreter can interpret your request for explanation but should not try to answer your questions.
 • Пам’ятайте: якщо ви чогось не розумієте, попросіть співрозмовника пояснити. Перекладач може перекласти ваше прохання пояснити, але не повинен намагатися самостійно відповісти на ваші запитання.
 • If you believe the interpreter is not interpreting correctly, you can ask to re-schedule with another interpreter.
 • Якщо ви вважаєте, що перекладач перекладає неправильно, ви можете попросити перенести розмову на інший час з іншим перекладачем.
 • Pardon me, I would like to ask…
 • Перепрошую, у мене є запитання…
 • Please pause so the interpreter can tell me what you have said.
 • Будь ласка, зробіть паузу, щоб перекладач встиг передати ваші слова.
 • Please repeat that, I am afraid it was not all covered in the interpretation.
 • Будь ласка, повторіть фразу. Здається, вона перекладена не повністю.
 • Could we slow down a bit to be sure the interpreter is able to give a full interpretation?
 • Ми можемо говорити дещо повільніше, щоб перекладач встигав повністю передавати смисл?
 • Could you both repeat what you said, one at a time, so we can be sure the interpreter can cover everything?
 • Можна вас попросити повторити сказане поодинці, щоб ми були впевнені, що перекладач встигає за вами?
 • I do not understand the interpretation very well. Could we try to reschedule with another interpreter?
 • Я не дуже добре розумію переклад. Чи можна буде задіяти іншого перекладача?

Interpretation Support Tips Card Printable PDF

Картка підказок для перекладу